Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Výchova a vzdělávání prožitkem (4627)
Basic information
Výchova a vzdělávání prožitkem
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
full-time
Czech
Má škola plnit pouze anebo především vzdělávací funkci? Nebo má také žáky formovat jako osobnosti? Může škola takříkajíc jen předávat informace, nebo by měla usilovat i o hluboké zážitky prostupující a formující dětskou zkušenost? A víme vůbec, jak s dětskou zkušeností pracovat? Jak zařídit, aby ve vzdělávání nešlo jen o předávání informací, ale též o prožívání něčeho významného?
To jsou některé otázky, na něž se pokusí hledat odpovědi pracovníci Katedry pedagogiky FF UK v kurzu Výchova a vzdělávání prožitkem. Je zřejmé, že běží o jedno z nejvýznamnějších témat soudobé pedagogické teorie i výchovně-vzdělávací praxe. V diskusích o efektivní podobě školního vzdělávání a o žádoucí podobě formativního působení se znovu a znovu vrací otázka role a významu osobní zkušenosti a prožívání dítěte. V době, kdy vrcholí informační exploze a kdy škola hledá svou adekvátní podobu pro 21. století, hnutí tzv. zážitkové pedagogiky připomíná edukační význam prožitků a zkušenostního učení.
V kurzu proběhnou přednášky jak teoretické, tak do praxe orientované. Pokusíme se osvětlit myšlenky klasiků progresivních pedagogických proudů a tím i ideové pozadí zážitkové pedagogiky. Dotkneme se současné situace v edukaci, která se odehrává v atmosféře vyhledávání nejrůznějších zážitků a v honbě za stupňováním jejich intenzity. Přednášky zaměřené do praxe předvedou různé způsoby aplikace zážitkové pedagogiky v oblasti práce s dětmi s poruchami učení, ve speciální pedagogice, v poradenství a v pěstování sebereflexe dětí na poli multikulturní výchovy a sociální pedagogiky. Doufáme, že tím přispějeme k zjasnění některých problémů soudobého školství.
Výchova a vzdělávání prožitkem
Osnova přednášek:
- O smyslu výchovy zážitkem
- Duchovní zážitky a postmoderní svět
- Identita, autenticita a otázka prožívání ve výchově
- Rozvíjíme tvořivost – svoji i druhých
- Využití zkušenostního učení v sociální pedagogice a multikulturní výchově
- Metody výchovy prožitkem
- Osobní zážitek specifických poruch učení
- Prožitky s vlastním jménem cestou životem
- Závěrečné setkání s diskusí
Osnova přednášek:
- O smyslu výchovy zážitkem
- Duchovní zážitky a postmoderní svět
- Identita, autenticita a otázka prožívání ve výchově
- Rozvíjíme tvořivost – svoji i druhých
- Využití zkušenostního učení v sociální pedagogice a multikulturní výchově
- Metody výchovy prožitkem
- Osobní zážitek specifických poruch učení
- Prožitky s vlastním jménem cestou životem
- Závěrečné setkání s diskusí
maturita a důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Department of Education
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozotická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
winter semester
1
18 (total number of hours)
Friday
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html