Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
   Login via CAS
Střední Evropa od paleolitu do doby bronzové (4625)
Basic information
Střední Evropa od paleolitu do doby bronzové
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
full-time
Czech
Zkušenosti z minulých let svědčí o trvalém zájmu veřejnosti o vývoj společnosti od nejstarších období. Náš kurz opět nabízí cyklus přednášek zaměřených obecně na problematiku archeologie jako oboru a na vybrané problémy staršího pravěku od starší doby kamenné po dobu bronzovou ve střední Evropě.

Střední Evropa od paleolitu do doby bronzové
Osnova přednášek:
- Pravěká archeologie jak a proč
- Lovci a sběrači starší doby kamenné
- Kde a jak se zrodilo zemědělství
- Počátky specializace – těžba a distribuce kamenných surovin
- Experiment v archeologii – věda nebo hra?
- Kolo, vůz, orba, měď – končí doba kamenná
- Ötzi – muž z ledovce
- Život v době bronzové
- Lidé v pohybu – kontakty pravěkých civilizací

Osnova přednášek:
- Pravěká archeologie jak a proč
- Lovci a sběrači starší doby kamenné
- Kde a jak se zrodilo zemědělství
- Počátky specializace – těžba a distribuce kamenných surovin
- Experiment v archeologii – věda nebo hra?
- Kolo, vůz, orba, měď – končí doba kamenná
- Ötzi – muž z ledovce
- Život v době bronzové
- Lidé v pohybu – kontakty pravěkých civilizací

maturita a důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Institute of Archaeology
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
winter semester
1
18 (total number of hours)
Friday
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html