Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Psychologie pro život (4623)
Basic information
Psychologie pro život
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Department of Psychology [21-KPS]
full-time
Czech
Pokračující cyklus přednášek nabízí vybrané poznatky z moderní psychologie a jejich aplikaci z rozmanitých oblastí pro zvládání nároků běžného dne v životě člověka. Přednášky podporují rozšíření psychologického pohledu na svět, přispívají k porozumění fungování člověka v něm a poskytují poznatky ke zvládání nároků každého dne v oblasti rodinných, přátelských i obecně mezilidských vztahů, informace k orientaci ve vybraných oblastech společenské praxe a svého místa v současném světě.
Psychologie pro život - 2. ročník
Osnova přednášek:
- Psychologie štěstí v seniorském věku
- Jídlo, nadváha, obezita a zdravý životní styl
- Lež v mezilidských vztazích
- Psychologie spotřebního chování
- Co to jsou a kde se berou psychosomatické obtíže?
- Prarodiče a vnoučata
- Asertivní dovednosti v mezilidských vztazích seniorů
- Lidská sexualita
- Svědkové a oběti trestných činů

Náhradní témata:
- Možnosti podpory vývoje dětí
- Jaké otázky řeší ekonomická psychologie?
Osnova přednášek:
- Psychologie štěstí v seniorském věku
- Jídlo, nadváha, obezita a zdravý životní styl
- Lež v mezilidských vztazích
- Psychologie spotřebního chování
- Co to jsou a kde se berou psychosomatické obtíže?
- Prarodiče a vnoučata
- Asertivní dovednosti v mezilidských vztazích seniorů
- Lidská sexualita
- Svědkové a oběti trestných činů

Náhradní témata:
- Možnosti podpory vývoje dětí
- Jaké otázky řeší ekonomická psychologie?
Kurz je určen posluchačům 1. ročníku kurzu „Psychologie pro život“ z akademického roku 2017/2018.

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
PhDr. Václav Mertin
Department of Psychology
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
winter semester
2
36 (total number of hours)
2. ročník
Friday
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html