Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Poklady českého a evropského výtvarného umění (4621)
Basic information
Poklady českého a evropského výtvarného umění
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Institute of Art History [21-UDU]
full-time
Czech
Soubor přednášek představuje základní oblasti evropského umění od počátků středověku do přelomu 19./20.století. Ve vybraných, samostatně koncipovaných kapitolách věnovaných různým druhům umělecké činnosti, budou předními specialisty sledovány výrazné stylové roviny představované na typických uměleckých dílech. Předmětem pozornosti budou otázky uměleckohistorické, metodologické a estetické. Důraz bude kladen na obecné charakteristiky jednotlivých etap proměn evropského umění včetně postižení vazeb ke kulturní historii i našemu umění.
Poklady českého a evropského výtvarného umění - 2. ročník
Osnova přednášek:
- Raně křesťanské umění
- Italské malířství středověku
- Sochařství evropské gotiky
- Italská renesance a manýrismus
- Sochařství raného novověku
- Barokní architektura v Itálii
- Barokní architektura ve Velké Británii
- Impresionismus
- Evropské umění kolem r. 1900
Osnova přednášek:
- Raně křesťanské umění
- Italské malířství středověku
- Sochařství evropské gotiky
- Italská renesance a manýrismus
- Sochařství raného novověku
- Barokní architektura v Itálii
- Barokní architektura ve Velké Británii
- Impresionismus
- Evropské umění kolem r. 1900
maturita a důchodový věk
Určeno výhradně posluchačům 1. ročníku kurzu Poklady českého a evropského umění z akademického roku 2017/2018.

Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
Ing. Petr Macek, Ph.D.
Institute of Art History
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozotická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
winter semester
2
36 (total number of hours)
2. ročník
Friday
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
UK, Filozotická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html