Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
   Login via CAS
Migrace a sociokulturní změna v antropologické a etnologické perspektivě (4619)
Basic information
Migrace a sociokulturní změna v antropologické a etnologické perspektivě
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Institute of Ethnology [21-UETN]
full-time
Czech
Kurz je zaměřen na studium komplexní problematiky současné i minulé migrace a integrace přistěhovalců. V první části vyučující z řad akademiků i expertů z praxe představí migraci a integraci jako důležité předměty studia sociálních věd. Druhá část kurzu nastíní vybrané konkrétní otázky spojené se studiem současné migrace, zejména procesy integrace cizinců a protiimigrační postoje. Třetí část je zaměřena na případové studie romské migrace, českého vystěhovalectví a krajanských komunit a afrických Tuaregů.
Migrace a sociokulturní změna v antropologické a etnologické perspektivě
Osnova přednášek:
- Úvod do studia migrace
- Migrace jako zdroj sociokulturní změny: antropologická perspektiva
- Integrace cizinců – realita vs. Fikce
- Migrační krize a národní stereotypy v Evropě
- Migrace falešných informací v postpravdivém světě
- Romské migrace (nejen) v rámci Č(SS)R
- České vystěhovalectví do USA v 19. století
- Vystěhovalectví z českých zemí do jihovýchodní Evropy
- Česká krajanská v Rumunsku Gerník - šampion globalizace
- Tuaregové a jejich tradiční i soudobé migrační strategie

Osnova přednášek:
- Úvod do studia migrace
- Migrace jako zdroj sociokulturní změny: antropologická perspektiva
- Integrace cizinců – realita vs. Fikce
- Migrační krize a národní stereotypy v Evropě
- Migrace falešných informací v postpravdivém světě
- Romské migrace (nejen) v rámci Č(SS)R
- České vystěhovalectví do USA v 19. století
- Vystěhovalectví z českých zemí do jihovýchodní Evropy
- Česká krajanská v Rumunsku Gerník - šampion globalizace
- Tuaregové a jejich tradiční i soudobé migrační strategie

maturita a důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
Mgr. Petra Lupták Burzová, Ph.D.
Institute of Ethnology
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofickká fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
winter semester
1
18 (total number of hours)
Friday
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html