Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Mezi rudou hvězdou a tryzubem: Ukrajinské 20. a 21. století (4618)
Basic information
Mezi rudou hvězdou a tryzubem: Ukrajinské 20. a 21. století
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Institute of East European Studies [21-UVES]
full-time
Czech
Přednáškový cyklus si klade za cíl seznámit posluchače s politickými a kulturními dějinami ukrajinského historického a etnického prostoru od počátku 20. století do současnosti. V první části kurzu se zaměříme na ukrajinskou otázku v prvních desetiletích 20. století, situaci ukrajinských zemí včetně Zakarpatí v meziválečném období a za druhé světové války i na složité politické a společenské dějiny Ukrajiny v rámci Sovětského svazu po roce 1945. Zvláštní pozornost se soustředí na úlohu pojetí hladomoru let 1932–1933 a tzv. banderovců při formování ukrajinského národního vědomí. Následující přednáškový blok bude věnován vývoji samostatné Ukrajiny po roce 1991 včetně krymské krize a války na východě země. Kurz uzavřou přednášky mapující klíčové osobnosti a díla ukrajinské literatury 20. století i nejaktuálnější kulturní dění na Ukrajině. Předmět je koncipován tak, aby jeho absolvent získal základní přehled o proměnách Ukrajiny tohoto a minulého století. Všem zájemcům o dění ve východní Evropě pomůže porozumět utváření moderní ukrajinské identity i dramatickým událostem na Ukrajině posledních let a jejich historickým kořenům.
Mezi rudou hvězdou a tryzubem: Ukrajinské 20. a 21. století
Osnova přednášek:
- Rozdělená Ukrajina mezi světovými válkami (1914/18–1939/41)
- Druhá světová válka a sovětská Ukrajina (1941–1991)
- Hladomor, banderovci a ukrajinský nacionalismus
- Rozpad SSSR a první roky nezávislosti (1991–2004)
- Od Oranžové revoluce (2004) k Majdanu (2014)
- Současná Ukrajina a její problémy
- Krymská krize a válka na východě Ukrajiny
- Ukrajinská literatura 20. století
- Kulturní život současné Ukrajiny
Osnova přednášek:
- Rozdělená Ukrajina mezi světovými válkami (1914/18–1939/41)
- Druhá světová válka a sovětská Ukrajina (1941–1991)
- Hladomor, banderovci a ukrajinský nacionalismus
- Rozpad SSSR a první roky nezávislosti (1991–2004)
- Od Oranžové revoluce (2004) k Majdanu (2014)
- Současná Ukrajina a její problémy
- Krymská krize a válka na východě Ukrajiny
- Ukrajinská literatura 20. století
- Kulturní život současné Ukrajiny
maturita a důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.
Institute of East European Studies
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
winter semester
1
18 (total number of hours)
Friday
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html