Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
   Login via CAS
Konverzační jazykový program - Ruština pro seniory (4617)
Basic information
Konverzační jazykový program - Ruština pro seniory
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Language Centre [21-JC]
full-time
Russian
Kurz je zaměřen na rozvoj produktivních i receptivních jazykových dovedností seniorů (na samostatný ústní projev, vedení dialogu, napsání vybraných textů, na procvičení porozumět psanému nebo vyslechnutému textu) s konkrétním cílem osvojování, resp. opakování a upevňování základních gramatických struktur a lexikálních jednotek nezbytných pro realizaci obecných komunikačních záměrů. Kurz se obsahově věnuje všeobecným tematickým okruhům s přihlédnutím k dané jazykové oblasti (historie, reálie, klima, společnost, kultura, apod.).
Konverzační jazykový program - Ruština pro seniory
Osnova přednášek:
– Знакомство
– Национальные стереотипы и их влияние на процесс коммуникации
– Национальные стереотипы и их влияние на процесс коммуникации
– Русское кино
– Русское кино
– Невербальная коммуникация – особенности русских жестов
– Средства массовой информации
– Средства массовой информации
– Повторительно-обобщающий урок

Osnova přednášek:
– Знакомство
– Национальные стереотипы и их влияние на процесс коммуникации
– Национальные стереотипы и их влияние на процесс коммуникации
– Русское кино
– Русское кино
– Невербальная коммуникация – особенности русских жестов
– Средства массовой информации
– Средства массовой информации
– Повторительно-обобщающий урок

maturita a důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Language Centre
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, CDV, Jindřiská 27, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
winter semester
1
18 (total number of hours)
Monday
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html