Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
   Login via CAS
Konverzační jazykový kurz - Angličtina pro seniory - 1. skupina (4616)
Basic information
Konverzační jazykový kurz - Angličtina pro seniory - 1. skupina
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Language Centre [21-JC]
full-time
English
Kurz je zaměřen na rozvoj komunikativní kompetence v anglickém jazyce. Pomocí vybraných témat z oblasti společenských, uměnovědných či literárních věd cílí na prohloubení a upevnění slovní zásoby a vybraných gramatických struktur. Posluchači a posluchačky zapojí především dovednosti čtení s porozuměním a mluvení. V kurzu se pracuje s různými autentickými materiály v anglickém jazyce a tím si účastníci kurzu zvyšují svoji jazykovou (žánr, styl) i interkulturní (rozdíly ve významech) citlivost.
Kurz je určen zájemcům z řad seniorů, kteří již ovládají základy angličtiny a chtějí své jazykové dovednosti dále rozvíjet. Rozumí často používaným výrazům a dokáží se vyjadřovat jednoduchou formou v rámci každodenních situací.
Konverzační jazykový kurz - Angličtina pro seniory - 1. skupina
Osnova přednášek:
- The English Language: BBC English vs. other varieties
- The English Language: World's Englishes
- Intercultural encounters: Travelling
- Intercultural encounters: At the Workplace
- Culture: What is it?
- Big C culture and the arts
- Gender and Society: Current Issues
- Gender and Politics, Political Corectness
- Revision + final test

Osnova přednášek:
- The English Language: BBC English vs. other varieties
- The English Language: World's Englishes
- Intercultural encounters: Travelling
- Intercultural encounters: At the Workplace
- Culture: What is it?
- Big C culture and the arts
- Gender and Society: Current Issues
- Gender and Politics, Political Corectness
- Revision + final test

Kurz není určen pro úplné začátečníky, předpokládá se základní konverzační úroveň.

Max. počet účastníků kurzu je 25 osob.

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Language Centre
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofickká fakulta, CDV, Jindřišská 27, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
winter semester
1
18 (total number of hours)
10:00 - 11:30 hod.
Monday
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html