Jsem senior a co má být (4615)
Basic information
Jsem senior a co má být
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
full-time
Czech
Cílem programu je seznámit seniory se zákonitostmi seniorského věku, s upevněním jejich sebevědomí, se vztahem ke kognitivním procesům, emocím, motivaci, k aktivnímu životnímu stylu, ke vzdělávání, k pohybu jako prevenci onemocnění nebo zranění. Seminář se zaměří také na postavení seniorů v současné rodině a společnosti.
Jsem senior a co má být
Osnova přednášek:-
- Psychologická charakteristika seniorského věku
- Stárnutí a životní styl
- Sebevědomí senior
- Cvičení zaměřené na rozvoj sebevědomí
- Budoucnost seniorů
- Sport a senioři
- Prarodič na plný úvazek
- Sociální aspekty života seniorů
- Jak se žije seniorům i ve světě
Osnova přednášek:-
- Psychologická charakteristika seniorského věku
- Stárnutí a životní styl
- Sebevědomí senior
- Cvičení zaměřené na rozvoj sebevědomí
- Budoucnost seniorů
- Sport a senioři
- Prarodič na plný úvazek
- Sociální aspekty života seniorů
- Jak se žije seniorům i ve světě
maturita a důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
PhDr. Eva Drlíková, CSc.
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, CDV, Jindřišská 27, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
winter semester
1
18 (total number of hours)
Tuesday
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz