Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
   Login via CAS
Jak poslouchat vážnou hudbu III. (4614)
Basic information
Jak poslouchat vážnou hudbu III.
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
full-time
Czech
V třetím semestru vzdělávacího programu se budeme zamýšlet nad hudební interpretací, nad možnostmi, které notový zápis nabízí interpretovi a úskalími, které to přináší posluchači.
Jak poslouchat vážnou hudbu III.
Osnova přednášek:
- Hudební interpretace – co se smí a co ne v kterém žánru
- Sólista a dirigent
- Instrumentace, procházka partiturou
- Frázování, agogika, dynamika, synkopy
- Stylovost
- Úpravy a transkripce
- Hudba jako užité umění – film, divadlo, nahrávací studio
- Opera a hudební drama
- Improvizace
Osnova přednášek:
- Hudební interpretace – co se smí a co ne v kterém žánru
- Sólista a dirigent
- Instrumentace, procházka partiturou
- Frázování, agogika, dynamika, synkopy
- Stylovost
- Úpravy a transkripce
- Hudba jako užité umění – film, divadlo, nahrávací studio
- Opera a hudební drama
- Improvizace
maturita a důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
Ing. Ilona Kellerová
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
winter semester
1
18 (total number of hours)
Friday
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
základní
Application
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html