Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Dějiny umění Latinské Ameriky - Koloniální umění (4612)
Basic information
Dějiny umění Latinské Ameriky - Koloniální umění
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centre for Ibero-American Studies [21-SIAS]
full-time
Czech
Kurz se zabývá dějinami umění Latinské Ameriky. Konkrétně je věnována pozornost počátkům evropského umění v Americe v době dobývání a později i kolonizace. Posluchači se v jeho průběhu seznámí s vývojem umění v koloniálním období latinskoamerických dějin, tj. v rozmezí od konce 15. století do konce 19. století. Poznají jeho hlavní charakteristiky, jakož i významné umělce a jejich díla. Dále jim bude představena v České republice dostupná odborná i popularizační literatura zabývající se danou problematikou.
Dějiny umění Latinské Ameriky - Koloniální umění
Osnova přednášek:
- Úvod do dějin umění Latinské Ameriky, seznámení se s geografií, terminologií
a periodizací; historiografie Dějiny umění Latinské Ameriky
- Počátky evropského umění na americkém kontinentě
- Indiánsko-křesťanské umění
- Misijní architektura a umění
- Latinskoamerické baroko, 17. století
- Latinskoamerické baroko, 18. století
- Brazilské Baroko
- Umění 19. století: akademismus versus akademismus, malířství
- Umění 19. století: akademismus versus akademismus, sochařství

Osnova přednášek:
- Úvod do dějin umění Latinské Ameriky, seznámení se s geografií, terminologií
a periodizací; historiografie Dějiny umění Latinské Ameriky
- Počátky evropského umění na americkém kontinentě
- Indiánsko-křesťanské umění
- Misijní architektura a umění
- Latinskoamerické baroko, 17. století
- Latinskoamerické baroko, 18. století
- Brazilské Baroko
- Umění 19. století: akademismus versus akademismus, malířství
- Umění 19. století: akademismus versus akademismus, sochařství

maturita a důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.
Centre for Ibero-American Studies
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
winter semester
1
18 (total number of hours)
Friday
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
UK, Filozotická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www,cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html