Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Cesta kolem antického světa s Pausániem - 1. ročník (4610)
Basic information
Cesta kolem antického světa s Pausániem - 1. ročník
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Institute for Classical Archeology [21-UKAR]
full-time
Czech
Cílem dvouletého vzdělávacího programu je seznámit posluchače s nejdůležitějšími regiony a městy antického Řecka, a to na základě díla řeckého cestovatele a zeměpisce Pausánia „Hellados Periegesis“ (Cesta po Řecku). Ve výkladu bude věnován prostor popisu vlastních sídlišť i jejich zázemí a dalších souvisejících staveb, zejména chrámů, a samozřejmě také poznatkům o regionálních specifikách kultu, historického vývoje, ale i architektury nebo umělecké oblasti. Výběr je cílen tak, aby pokryl nejzajímavější regiony, převažují ovšem ty, jimž se věnuje intenzivně sama klasická archeologie, a na základě kterých je možné představit aktuální výsledky archeologického bádaní o antickém Řecku.
Cesta kolem antického světa s Pausániem - 1. ročník
Osnova přednášek:
- Pausánias, jeho dílo a doba
- Cesta po… Atice
- ... severním Peloponésu
- Přehlídka Athén
- Starověká Sparta
- Pylos a král Nestor
- Olympie a její svatyně
- Feidiás a Olympie
- Delfský Apollón

Osnova přednášek:
- Pausánias, jeho dílo a doba
- Cesta po… Atice
- ... severním Peloponésu
- Přehlídka Athén
- Starověká Sparta
- Pylos a král Nestor
- Olympie a její svatyně
- Feidiás a Olympie
- Delfský Apollón

maturita a důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
Dr. Marek Verčík
Institute for Classical Archeology
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
winter semester
2
36 (total number of hours)
2. ročník v ak. roce 2019/2020
Friday
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
UK, Filozofická fakulta,Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html