Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Umění mimoevropských civilizací (4607)
Basic information
Umění mimoevropských civilizací
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Social Sciences
neurčeno [23-N]
full-time
Czech
Výtvarné dědictví kultur Asie a předkolumbovské Ameriky je na Západě stále poměrně málo známé a je často zařazováno do etnografických bádání. Nedoceňuje jinou estetiku mnohdy monumentálních výtvorů, které se mohou plně měřit se slavnými díly antiky nebo renesance. Cyklus si klade za cíl překonat bariéry ve vnímání umění vzdálených kultur a přinést posluchačům nejen znalosti, ale také vizuální zážitky. Na encyklopedicky utříděném obsáhlém obrazovém materiálu ukáže přednášející nesmírné bohatství výtvarné kultury Asie a Ameriky. Posluchači kurzu získají přehled o jednotlivých slohových obdobích, jejich charakteristických výtvarných prvcích i nejvýznamnějších lokalitách a památkách.

1. Starověký Irán
2. Indie milionů bohů
3. Říše Khmerů (Kambodža)
4. Umění staré Jávy (Indonésie)
5. Čína posledních dvou dynastií císařů
6. Indiánské kultury středního Mexika
7. Mayové v Mexiku, Guatemale i Hondurasu
Umění mimoevropských civilizací
středa nebo čtvrtek
středa nebo čtvrtek
žádné

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
neurčeno
Institute of Communication Studies and Journalism
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
winter semester, October
1
14 (total number of hours)
Schedule details
Date:03.10.2018
Time:12:30 - 13:50
Room:H011
  
Date:17.10.2018
Time:12:30 - 13:50
Room:H011
  
Date:31.10.2018
Time:12:30 - 13:50
Room:H011
  
Date:14.11.2018
Time:12:30 - 13:50
Room:H011
  
Date:28.11.2018
Time:12:30 - 13:50
Room:H011
  
Date:12.12.2018
Time:12:30 - 13:50
Room:H011
  
Date:19.12.2018
Time:12:30 - 13:50
Room:H011
Fees and financing
300 Kč / semestr
Application
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Bc. Martina Kuncová, DiS.
martina.kuncova@fsv.cuni.cz
222112230
16.09.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html