Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Tvůrčí dílny digitální fotografie II (4600)
Basic information
Tvůrčí dílny digitální fotografie II
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Social Sciences
neurčeno [23-N]
full-time
Czech
Předmět navazuje na kurz Tvůrčí dílny digitální fotografie I a soustředí se především na fotožurnalistické žánry. Předpokládá vyhraněný zájem studentů o fotografii a schopnost samostatné tvůrčí práce. Předmět je realizován formou dílčích zadání a zpracování různých fotožurnalistických témat, např. fotoreportáž, aktualita, portrét atd. Důraz je kladen na rychlost, jednoznačnost, obrazovou kultivovanost, práci s popisky. Součástí kurzu je pravidelné publikování výstupů studentských prací na webových stránkách předmětu. Absolventi předmětu by měli mít širší znalosti praktické digitální fotografie. Očekává se originální přístup. Po absolvování předmětu by si studenti měli být jisti se zacházením s fotografickým zařízení. Zároveň by měli být schopni zpracovat různá fotožurnalistická témata, včetně editace a doprovodných textů.

Tematické okruhy
Úvod
Praktická cvičení
Hodnocení cvičení a diskuze
Práce s popisky
Editorská činnost
Závěrečné hodnocení
Tvůrčí dílny digitální fotografie II
úterý 13:00 - 14:30
úterý 13:00 - 14:30
žádné

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Sandra Štefaniková
Institute of Communication Studies and Journalism
Institute of Communication Studies and Journalism
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
summer semester, February
1
14 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
300 Kč / semestr
Application
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Bc. Martina Kuncová, DiS.
martina.kuncova@fsv.cuni.cz
222112230
31.01.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html