Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Tvůrčí dílny digitální fotografie I (4599)
Basic information
Tvůrčí dílny digitální fotografie I
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Social Sciences
neurčeno [23-N]
full-time
Czech
Cílem semináře je zvládnutí technických a základních tvůrčích postupů digitální fotografie. Posluchači si osvojí zacházení s digitálním fotoaparátem a základní dovednosti pro práci v softwaru určenému k zpracování fotografií, např. Lightroom, Photoshop apod. Důraz bude kladen na produkci fotografií i na jejich rozbor. Mimo dobu výuky budou studenti plnit dílčí úkoly, na nichž si procvičí technické a estetické dovednosti. Během seminářů budou výstupy dílčích úkolů podrobeny analýze a kritické diskuzi.

Tematické okruhy
1) Technické základy fotografie. Princip fotografického zobrazení skutečnosti. Fotoaparát, jeho funkce a složení. Druhy fotografických přístrojů. Fotografické příslušenství.
2) Základy snímkové techniky. Základy obrazové kompozice.
3) Digitální zobrazení vs. klasická fotografie.
4) Pozitivní proces: Technika pozitivního procesu. Kontakty a zvětšeniny. Možnosti ovlivnění kvality zvětšeniny.
5) Praktická cvičení
6) Laboratorní práce, rozbory snímků.
7) Technické principy, úpravy obrazu (retušování, úpravy barev)
8) Základy fotografické kompozice.
9) Světlo, druhy, charakter.
Tvůrčí dílny digitální fotografie I
úterý 13:00 - 14:30
úterý 13:00 - 14:30
žádné

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Sandra Štefaniková
Institute of Communication Studies and Journalism
Institute of Communication Studies and Journalism
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
winter semester, October
1
14 (total number of hours)
Schedule details
Date:02.10.2018
Time:13:00 - 14:20
Room:H011
  
Date:16.10.2018
Time:13:00 - 14:20
Room:H011
  
Date:30.10.2018
Time:13:00 - 14:20
Room:H011
  
Date:13.11.2018
Time:13:00 - 14:20
Room:H011
  
Date:27.11.2018
Time:13:00 - 14:20
Room:H011
  
Date:11.12.2018
Time:13:00 - 14:20
Room:H011
  
Date:08.01.2019
Time:13:00 - 14:20
Room:H011
Fees and financing
300 Kč / semestr
Application
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Bc. Martina Kuncová, DiS.
martina.kuncova@fsv.cuni.cz
222112230
16.09.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html