Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Senioři a kompetence - senioři a funkční gramotnost (3240)
Basic information
Senioři a kompetence - senioři a funkční gramotnost
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Central Library of Charles University
Evropské dokumentační a informační středisko [68-EDIS]
full-time
Czech
Senioři si osvojí širší vědomosti v oblasti zdravotní a pohybové gramotnosti, komunikační, informační a mediální gramotnosti, a gramotnosti právní a finanční. Kurz reflektuje i psychologii sebereflexe technikou mindfulness. Témata jsou úzce spjata s unijní společenskou podporou i potřebou zdravého stárnutí i s celoživotním učením: učit se vědět, učit se dělat, učit se spolužití, učit se být.

Kurz probíhá v zimním i v letním semestru, můžete si vybrat, které termíny vám více vyhovují.
Senioři a kompetence - senioři a funkční gramotnost
ne
ne
12
60+

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
Evropské dokumentační a informační středisko
Evropské dokumentační a informační středisko
Ústřední knihovna UK - EDIS, Krystal - 2.p., José Martího 2/407, Praha 6
Dates and duration
2018/2019
winter and summer semester
1
32 (total number of hours)
9.10.-27.11.2018 (ZS); 19.2.-9.4.2019 (LS)
Tuesday - Tuesday
Schedule details
Fees and financing
100 Kč / programme
osvobozeno
Application
Ústřední knihovna UK - EDIS, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1
Evropské dokumentační a informační středisko
PhDr. Marcela Vašíčková
office@eis.cuni.cz
224 491 341
24.09.2018
do 24.9.2018 (pro ZS); do 12.2 2019 (pro LS)
Přihlášku zasílejte mailem, telefonicky či poštou na uvedené kontaktní údaje. Přijetí je odvislé od počtu přihlášených účastníků - záleží na pořadí přihlášky.
Further information
https://knihovna.cuni.cz/edis/kurzy/seniori-a-kompetence/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html