Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Introduction to the Protestant Theology (2900)
Basic information
Introduction to the Protestant Theology
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Protestant Theological Faculty
Protestant theological faculty [27-ETF]
full-time
Czech
A four-year-course introducing the study of protestant theology. During the course, each of the eight theological disciplines will be presented.
Introduction to the Protestant Theology
Zimní semestr 2018/19:

Úvod do praktické teologie: Tajemství a krása bohoslužby

Bohoslužba je středem života křesťanských církví. Protíná se v ní vertikála s horizontálou, Boží volání s lidskou odpovědí, zkušenost s tím, který nás přesahuje, a přesto je nám tak blízko. Prostřednictvím slov, symbolů a obřadů navazujících na biblické svědectví se setkáváme s Božím obrazem v Kristu a vrůstáme do Kristova těla – Církve. Možnost tohoto setkání je pro nás darem, nad nímž s vděčností žasneme, i úkolem, jehož se více či méně zdařile ujímáme. V čem spočívá tajemství bohoslužby a jak se stává vnímatelným pro dnešního post-sekulárního člověka? V čem lze spatřovat krásu bohoslužby a jak o ni pečovat? Do jaké míry má být evangelická bohoslužba vázána na tradici a jak moc potřebuje liturgickou obnovu? Náplní kursu bude sedm zastavení k vybraným aspektům křesťanské bohoslužby.
1) Tajemství bohoslužby. Bohoslužba v post-sekulární společnosti
2) Krása bohoslužby. Bohoslužba jako vícehlas různých znakových řečí
3) Cesty bohoslužby v dějinách. Stará církev – reformace – 2. vatikánský koncil
4) Bohoslužby jako cesta. Struktura a jednotlivé části
5) Společně kolem Kristova stolu. Eklesiologické aspekty večeře Páně
6) Chrám jako domus ecclesiae nebo domus Dei? K sémiotice bohoslužebného prostoru
7) Semper reformanda. Tradice a inovace v evangelické bohoslužbě


Vyučující: Tabita Landová, Ph.D.

Zahájení: pátek, 5. října 2018, 13:30, místnost E (3. patro)
Zimní semestr 2018/19:

Úvod do praktické teologie: Tajemství a krása bohoslužby

Bohoslužba je středem života křesťanských církví. Protíná se v ní vertikála s horizontálou, Boží volání s lidskou odpovědí, zkušenost s tím, který nás přesahuje, a přesto je nám tak blízko. Prostřednictvím slov, symbolů a obřadů navazujících na biblické svědectví se setkáváme s Božím obrazem v Kristu a vrůstáme do Kristova těla – Církve. Možnost tohoto setkání je pro nás darem, nad nímž s vděčností žasneme, i úkolem, jehož se více či méně zdařile ujímáme. V čem spočívá tajemství bohoslužby a jak se stává vnímatelným pro dnešního post-sekulárního člověka? V čem lze spatřovat krásu bohoslužby a jak o ni pečovat? Do jaké míry má být evangelická bohoslužba vázána na tradici a jak moc potřebuje liturgickou obnovu? Náplní kursu bude sedm zastavení k vybraným aspektům křesťanské bohoslužby.
1) Tajemství bohoslužby. Bohoslužba v post-sekulární společnosti
2) Krása bohoslužby. Bohoslužba jako vícehlas různých znakových řečí
3) Cesty bohoslužby v dějinách. Stará církev – reformace – 2. vatikánský koncil
4) Bohoslužby jako cesta. Struktura a jednotlivé části
5) Společně kolem Kristova stolu. Eklesiologické aspekty večeře Páně
6) Chrám jako domus ecclesiae nebo domus Dei? K sémiotice bohoslužebného prostoru
7) Semper reformanda. Tradice a inovace v evangelické bohoslužbě


Vyučující: Tabita Landová, Ph.D.

Zahájení: pátek, 5. října 2018, 13:30, místnost E (3. patro)
Open for all.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Absolvování nejméně čtyř semestrů čtyřletého cyklu.
Guarantor and venue
doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Protestant theological faculty
Protestant theological faculty
Introduction to the Protestant Theology
Dates and duration
2018/2019
winter semester
6
112 (total number of hours)
Eight terms / four years
Schedule details
Fees and financing
0 Kč / semestr
500 Kč
Studenti se přihlašují na každý semestr kurzu zvlášť.
Application
UK ETF, Studijní oddělení, Černá 9, 115 55 Praha 1 - Nové Město
Zdeňka Trojanová
stodd@etf.cuni.cz
228988213
05.10.2018
Further information
http://web.etf.cuni.cz/ETF-32.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html