Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Lázně, minerální a léčivé vody (146)
Basic information
Lázně, minerální a léčivé vody
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Definice a vlastnosti minerálních a léčivých vod, souvislost výskytu těchto vod s běžnými povrchovými a podzemními vodami. Pestrost výskytu minerálních a léčivých vod v ČR, souvislost s přírodními poměry. Léčebné působení vod a dalších složek přírodního prostředí - peloidy, klima, léčebná péče. Legislativní aspekty lázeňské péče, její místo ve zdravotnickém systému. Přehled významných lázní a zdrojů léčivých a minerálních vod v ČR, na Slovensku a ve střední Evropě.

Přihlášku je možné doručit osobně kontaktní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo vyplnit elektronickou přihlášku na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky

Lázně, minerální a léčivé vody
ano
ano
25
maturita, důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
RNDr. Josef Datel, Ph.D.
Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics
Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics
Albertov 6, Praha 2
Dates and duration
2018/2019
winter semester
2
28 (total number of hours)
Friday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
osvobozeno
Application
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Research Support Department
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
15.09.2018
od června
1.6.2018-15.9.2018
Further information
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/u3v
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html