Svět buňky (1521)
Basic information
Svět buňky
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Kurz je primárně určen pro seniory se svými vnoučaty/pravnoučaty ve věku 8-14 let!
Kurz je vstupem do fascinujícího světa buněk, jejich organel, vzájemných vztahů v mnohobuněčném organismu. Probíranými tématy budou např. vznik života, vznik buněk, metody výzkumu buněk, typy buněk, změna normální buňky v buňku nádorovou, energetický metabolismus, funkce jednotlivých buněčných organel ve vtahu k patologickým stavům. Součástí kursu bude praktická část věnovaná mikroskopování typických buněk, příprava preparátů, fluorescenční mikroskopie.
Přihlášku je možné doručit osobně kontaktní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo vyplnit elektronickou přihlášku na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky
Svět buňky
ano
ano
25
maturita, důchodový věk, u dětí věk 8-14 let

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Department of Cell Biology
Department of Cell Biology
Viničná 7, Praha 2
Dates and duration
2018/2019
summer semester
1
20 (total number of hours)
únor - květen 2019
Wednesday
Schedule details
Fees and financing
300 Kč / programme
osvobozeno
Application
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Research Support Department
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
31.01.2019
od listopadu
1.11.2018-31.1.2019
Kurz je primárně určen pro seniory se svými vnoučaty/pravnoučaty ve věku 8-14 let!
Further information
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/u3v