Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
„Uplatňovat zdrženlivost?“ Západ a Pražské jaro 1968 (4540)
Basic information
„Uplatňovat zdrženlivost?“ Západ a Pražské jaro 1968
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Social Sciences
neurčeno [23-N]
full-time
Czech
Přednáška se zabývá postojem Západu v čele se Spojenými státy k Sovětskému svazu a Východní Evropě během uvolňování napětí v 60. a 70. letech 20. století, v době tzv. politiky détente. Tato politika měla svá pozitiva i negativa. Její negativní dopad si přiblížíme na příkladu československých událostí roku 1968. Zajímat nás bude jaké nálady tehdy převažovaly mezi západoevropskou veřejností, jaké priority měly Spojené státy a jak se to odrazilo v postojích vedoucích amerických a západoevropských politických představitelů k Sovětskému svazu a Východní Evropě. Zaměříme se i na to, proč tito představitelé reagovali na sovětskou invazi do Československa slabě opatrně, v čem z jejich pohledu ohrožovala další rozvoj vztahů mezi Východem a Západem a jak těchto postojů Sovětský svaz využíval pro své politické cíle.
„Uplatňovat zdrženlivost?“ Západ a Pražské jaro 1968
Pátek: 14:00 – 15:30 hod.
Pátek: 14:00 – 15:30 hod.
žádné

Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Vít Fojtek, Dr., Ph.D.
Institute of International Studies
Institute of Communication Studies and Journalism
Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, 110 01
Dates and duration
2018/2019
summer semester, February
1
14 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
300 Kč / semestr
Application
Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 110 01
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
31.01.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html