Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi II (4537)
Basic information
Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi II
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství [51-500300]
celoživotní vzdělávání
trenér
učitel
full-time
Czech
Navazující seminář „Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi II“.
Podmínkou je absolvování semináře „Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi I“.
Seminář bude zaměřen pouze na praktickou část. Ta bude rozdělena na výukové bloky, kde budou představeny ukázky cviků s důrazem na optimální pohybové funkce s využitím cvičebních pomůcek. Účastníci si vyzkouší příklady cviků prováděných v několika cvičebních polohách s využitím Bosu, velkého míče, overballu, Thera-Bandu a tyče.
Cílem semináře je naučit se zvolit vhodné kompenzační cvičení u dětí a mládeže s využitím nejrůznějších cvičebních pomůcek v rámci tréninkového procesu za účelem dosažení vyšší sportovní výkonnosti.
Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi II
Ano
Ano
20
přihláška, přihláška

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
Guarantor and venue
PhDr. Andrea Levitová, Ph.D.
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství
Centrum CŽV a služeb
UK FTVS
Dates and duration
2017/2018
summer semester, June
Short-time
8 (total number of hours)
8 hodin
Saturday
23.6.2018
Schedule details
Fees and financing
1200 Kč / programme
9,00 - 17,00 hod - praxe
osvobozeno
Application
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice
Centrum CŽV a služeb
PaedDr. Lada Novotná
lnovotna@ftvs.cuni.cz
220 17 2250
15.06.2018
přihlášení , platba
Further information
http://www.ftvs.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html