Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Proměny žurnalistiky od dob vzniku internetu do současnosti (4534)
Basic information
Proměny žurnalistiky od dob vzniku internetu do současnosti
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Social Sciences
neurčeno [23-N]
full-time
Czech
Na počátku stály pokusy se vzájemným propojováním počítačů do sítě a v současné době internet představuje nástroj, který lidstvo dennodenně využívá. I vývoj komunikace úzce souvisí s vývojem technologií, které umožňují, nebo přinejmenším usnadňují přenos sdělení. Komunikace se v současné době opírá o využívání jak technologických novinek, tak již zaběhlých prostředků, díky čemuž vedle sebe koexistují média tištěná a elektronická. Vývoj médií v posledním desetiletí 20. století, ale především v prvním desetiletí 21. století výrazně ovlivnilo právě zprovoznění a následné rozšíření sítě internet. Cílem kurzu bude posluchačům přiblížit, jaké proměny se odehrály a stále odehrávají v oblasti žurnalistiky a jaké důsledky lze pozorovat v mediálních organizacích z hlediska ekonomické a profesní roviny jejich fungování.
Proměny žurnalistiky od dob vzniku internetu do současnosti
Pondělí: 14:00 - 15:30 hod.
Pondělí: 14:00 - 15:30 hod.
žádné

Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D.
Institute of Communication Studies and Journalism
Institute of Communication Studies and Journalism
Fakulta sociálních věd Smetanovo nábřeží 6 110 01 Praha 1
Dates and duration
2018/2019
summer semester, February
1
14 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
300 Kč / semestr
Application
Fakulta sociálních věd Smetanovo nábřeží 6 110 01 Praha 1
Bc. Martina Kuncová, DiS.
martina.kuncova@fsv.cuni.cz
222112230
31.01.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html