Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Kurz češtiny pro saské učitele (4530)
Basic information
Kurz češtiny pro saské učitele
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Institute for Language and Preparatory Studies
Centre Prague-Hostivar [67-16]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
full-time
Czech
Krátkodobý kurz češtiny objednávaný MŠMT ČR v rámci podpory přeshraniční spolupráce s německým Svobodným státem Sasko. Kurz je určen středoškolským vyučujícím z Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně a je zaměřen na prohlubování znalostí češtiny a českých reálií.
Kurz češtiny pro saské učitele
Zhruba devítidenní kurz češtiny doplněný o několik kulturně-poznávacích aktivit.
Zhruba devítidenní kurz češtiny doplněný o několik kulturně-poznávacích aktivit.
Pracovní poměr na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně, doporučení MŠMT ČR.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Guarantor and venue
PhDr. Richard Vacula, Ph.D.
Centre Prague-Hostivar
Centre Prague-Hostivar
Dates and duration
2017/2018
September
Short-time
26 (total number of hours)
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
0 Kč / programme
Financuje MŠMT ČR na základě předem schváleného maximálního rozpočtu a koncového vyúčtování.
osvobozeno
Application
Zápis do kurzu vyřizuje MŠMT ČR.
PhDr. Richard Vacula, Ph.D.
richard.vacula@ujop.cuni.cz
602559021
31.08.2017
Further information
http://ujop.cuni.cz/kurz/letni-skola-cestiny-praha
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html