Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Novinky v medicíně (3524)
Basic information
Novinky v medicíně
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: First Faculty of Medicine
Dean´s Office [11-00900]
full-time
Czech
Dříve Klub absolventů - jedná se o navazující kurz pro absolventy základního kurzu Biologie člověka na 1. LF UK. Studenti se během dvousemetrového kurzu seznámí s historickým vývojem vybraných lékařských oborů a také s novými diagnostickými a léčebnými metodami a postupy v medicíně. Osvědčení o absolvování programu získají účastníci kurzu s alespoň 80% účastí na přednáškách.
Novinky v medicíně
ano
ano
120
Absolvování kurzu Biologie člověka na 1. LF UK.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Department of Geriatrics First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague
Department of Geriatrics First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2
Dates and duration
2018/2019
winter semester
2
25 (total number of hours)
1 rok
Tuesday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
500 Kč
osvobozeno
Application
studijní oddělení, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Dean´s Office
Ing. Barbora Kasalová
bkasa@lf1.cuni.cz
224964243
30.09.2018
Od 21.4.2018 do naplnění kapacity kurzu
Přihlášky vydáváme a přijímáme osobně na studijním oddělení v úředních hodinách (po a st 7.45-12.30 hodin; út a čt 12.30-15.00 hodin; červenec a srpen: st 9.00-11.00 a 13.00-15.00 hodin).
Further information
http://www.lf1.cuni.cz/u3v?f=dalsi-vzdelavani
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html