Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
   Login via CAS
Teoretické základy medicíny (4)
Basic information
Teoretické základy medicíny
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: First Faculty of Medicine
Dean´s Office [11-00900]
full-time
Czech
http://www.lf1.cuni.cz/program-celozivotniho-vzdelavani-na-uk-1lf?f=pro-uchazece
Teoretické základy medicíny
ano
ano
Přijímací pohovor

Course requirements and qualification acquired
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
60
Guarantor and venue
prof. MUDr. Jana Dušková, MBA, DrSc.
Dean´s Office
Dean´s Office
Dates and duration
2018/2019
winter semester
2
120 (total number of hours)
30/T
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
250000 Kč / programme
Úplata je splatná v jediné splátce.
základní
Application
studijní oddělení, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Dean´s Office
Mgr. Jana Zaspalová
jzasp@lf1.cuni.cz
224964201
12.08.2018
je třeba přiložit kopii maturitního vysvědčení
15.9.2017
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html