Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Chemie - zajímavá a užitečná věda (1515)
Basic information
Chemie - zajímavá a užitečná věda
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Program obsahuje 12 témat, vybraných z jednotlivých chemických oborů, co je chemie anorganické a organické, chemie analytické a chemie polymerů a biochemie. Témata jsou zaměřena především na zajímavé a užitečné poznatky jednotlivých oborů chemie a jejich praktickou aplikaci (atmosféra jako přírodní laboratoř, aerosoly a jejich vlastnosti, složení a vlastnosti litosféry, nové způsoby analýzy přírodních látek, vyráběných materiálů a životního prostředí, polymery a jejich použití v medicíně a farmakologii ve formě protéz a implantátů i jako složky léčiv, potraviny a jejich chemické složení a význam, mikrovlny v akci aj.) Jednotlivá témata o celkovém rozsahu tři hodiny tvoří obvykle přednášky doplněné názornými prezentacemi a diskusí s účastníky kurzu. Součástí kurzu jsou také ukázky zajímavých a jednoduchých pokusů s běžně dostupnými látkami, které si mohou účastníci kurzu sami vyzkoušet, a odborná exkurze na vybrané pracoviště.
Přihlášku je možné doručit osobně kontaktní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo vyplnit elektronickou přihlášku na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky
Chemie - zajímavá a užitečná věda
ano
ano
25
maturita, důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.
Department of teaching and Didactics of Chemistry
Department of teaching and Didactics of Chemistry
Albertov 3, Praha 2
Dates and duration
2018/2019
winter semester
2
36 (total number of hours)
říjen 2018- květen 2019
Thursday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
osvobozeno
Application
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Research Support Department
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
15.09.2018
od června
1.6.2017-20.9.2017
Further information
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/u3v
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html