Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (4520)
Basic information
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství [41-UPRPS]
combined
Czech
http://www.csm-praha.cz/cs/

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (podle § 7 vyhlášky č. 317/2005 Sb.) je zaměřeno
na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení.

Vzdělávací program má 5 modulů.
MŠMT
11914/2017-1
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
ano
ano
30
Požadované vstupní vzdělání - kritéria výběru účastníků se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a č. 563/2004 Sb.
Požadovaná praxe - rozsah přiměřený požadavkům na výkon funkce vedoucího pedagogického pracovníka.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Basic programmes and qualifications
Master
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
144 (cžv bez kreditů)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Splnění dalších kvalifikačních předpokladů pro výkon řídící funkce ve škole vyhl. č. 317/2005 Sb.
vyhl. č. 317/2005 Sb.
Guarantor and venue
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Dates and duration
2018/2019
winter semester
4
362 (total number of hours)
Fees and financing
30000 Kč / programme
Celková částka se skládá z 5 modulů po 6.000,- Kč
osvobozeno
Application
UK PedF, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Mgr. Klára Maturová
klara.maturova@pedf.cuni.cz
221900510
31.05.2018
Přihlášky je možno podávat průběžně (bez poplatku)
Výběrové řízení, kurz je otevírán podle zájmu vícekrát ročně
Further information
www.pedf.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html