Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Matematika-přípravný kurz pro středoškoláky k maturitě a studiu na vysoké škole (3475)
Basic information
Matematika-přípravný kurz pro středoškoláky k maturitě a studiu na vysoké škole
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Mathematics and Physics
Student Affairs Department [32-STUD]
combined
Czech
V průběhu lekcí budou řešeny příklady z příslušného tématu a příklady podle přání a zájmu účastníků. Program kurzu je sestaven z níže uvedených partií středoškolské matematiky.
Matematika-přípravný kurz pro středoškoláky k maturitě a studium na vysoké škole
16. 1. Lineární rovnice a jejich soustavy, kvadratické rovnice,
lineární a kvadratické nerovnice, lineární a kvadratické funkce
23. 1. Lineární rovnice a jejich soustavy, kvadratické rovnice,
lineární a kvadratické nerovnice, lineární a kvadratické funkce
30. 1. Kombinatorika
6. 2. Komplexní čísla x)
13. 2. Komplexní čísla x)
20. 2. Goniometrické funkce, goniometrické
rovnice, trigonometrie
27. 2. Goniometrické funkce, goniometrické
rovnice, trigonometrie
3. 3. Planimetrie, množiny bodů dané vlastnosti
13. 3. Shodná zobrazení, stejnolehlost, podobnost
20. 3. Analytická geometrie lineárních útvarů
27. 3. Kuželosečky
3. 4. Stereometrie
10. 4. Posloupnosti, limita posloupnosti, nekonečná
geometrická řada
17. 4. Posloupnosti, limita posloupnosti, nekonečná
geometrická řada
24. 4. Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice
x) Tato lekce bude přednášena dvakrát vzhledem k jarním prázdninám v Praze.
16. 1. Lineární rovnice a jejich soustavy, kvadratické rovnice,
lineární a kvadratické nerovnice, lineární a kvadratické funkce
23. 1. Lineární rovnice a jejich soustavy, kvadratické rovnice,
lineární a kvadratické nerovnice, lineární a kvadratické funkce
30. 1. Kombinatorika
6. 2. Komplexní čísla x)
13. 2. Komplexní čísla x)
20. 2. Goniometrické funkce, goniometrické
rovnice, trigonometrie
27. 2. Goniometrické funkce, goniometrické
rovnice, trigonometrie
3. 3. Planimetrie, množiny bodů dané vlastnosti
13. 3. Shodná zobrazení, stejnolehlost, podobnost
20. 3. Analytická geometrie lineárních útvarů
27. 3. Kuželosečky
3. 4. Stereometrie
10. 4. Posloupnosti, limita posloupnosti, nekonečná
geometrická řada
17. 4. Posloupnosti, limita posloupnosti, nekonečná
geometrická řada
24. 4. Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice
x) Tato lekce bude přednášena dvakrát vzhledem k jarním prázdninám v Praze.
Středoškolští studenti.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Guarantor and venue
RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
Department of Mathematics Education
Department of Mathematics Education
Ke Karlovu 3, Praha 2, posluchárna M1
Dates and duration
2018/2019
winter semester, January
2
23 (total number of hours)
od 16:00 do 17:30
Wednesday
Schedule details
Fees and financing
1500 Kč / programme
Úplata za kurz bude zaplacena na účet č. 21210277/0100, variabilní symbol je 4, specifický symbol je rodné číslo bez lomítka.
osvobozeno
Application
Ke Karlovu 3/2027, 121 16 Praha 2
Student Affairs Department
Andrea Kadlecová
andrea.kadlecova@mff.cuni.cz
951 551 262
15.01.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html