Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Základy práce na počítači - začátečníci (4504)
Basic information
Základy práce na počítači - začátečníci
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Mathematics and Physics
Mathematical Institute of Charles University [32-MUUK]
combined
Czech
Kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří zatím neměli mnoho možností s počítačem pracovat. V zimním semestru se budou probírat základy práce na počítači, tedy ovládání počítače a práce se systémem Windows. V letním semestru se účastníci seznámí s webovým prohlížečem a různými službami dostupnými na síti Internet.
Základy práce na počítači - začátečníci
KAPACITA KURZU JE OMEZENA POČTEM 15 POSLUCHAČŮ

Výuka bude probíhat 1x za 2 týdny ve středu od 14:00 hodin do 15:30 hodin v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8-Karlín.
Kurz bude zahájen 3.10. 2018
KAPACITA KURZU JE OMEZENA POČTEM 15 POSLUCHAČŮ

Výuka bude probíhat 1x za 2 týdny ve středu od 14:00 hodin do 15:30 hodin v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8-Karlín.
Kurz bude zahájen 3.10. 2018
15
Kurz je určen uchazečům, kteří dosáhli seniorského věku, popř. osobám starším 55 let. Vyjímku tvoří osoby v plném invalidním důchodu ti se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Nejedná se o kvalifikační kurz
Guarantor and venue
RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
Mathematical Institute of Charles University
Mathematical Institute of Charles University
MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Dates and duration
2018/2019
winter semester, October
2
21 (total number of hours)
výuka bude probíhat 1x za 2 týdny od 14:00 hodin
Wednesday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 200,–
osvobozeno
Application
Ke Karlovu 3, 121 16, Praha 2
Student Affairs Department
Lucie Šimůnková
lucie.simunkova@mff.cuni.cz
951 551 259
29.06.2018
Termín pro podání přihlášky je závazný
5.2.2018-29.6.2018
MAXIMÁLNÍ KAPACITA JE 15 UCHAZEČŮ
Termín pro podání přihlášek je do 29. 6. 2018, po tomto datu nebudou další přihlášky přijímány !
Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osobně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 (kde je možno provést i platbu v hotovosti) a nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné a podepsané mailem na: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz
V akademickém roce 2018/2019 budou přihlášky přijímány pouze s příslušným dokladem o zaplacení a vyplněným a podepsaným formulářem "Písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky (CŽV)", který je k dispozici na studijním oddělením a nebo na webových stránkách : https://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod celoživotním vzděláváním.
Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze v případě, že veškeré požadované doklady (přihláška + doklad o zaplacení + písemný záznam a školící texty) budou řádně vyplněny a dodány současně a v termínu pro zápis.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html