Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Matematika ve starém Egyptě a Mezopotámii (4502)
Basic information
Matematika ve starém Egyptě a Mezopotámii
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Mathematics and Physics
Department of Mathematics Education [32-KDM]
combined
Czech
Zimní semestr: Starý Egypt. Hieroglyfické, hieratické a démotické písmo, písaři, školy a knihovny,papyrus. Egyptské matematické texty. Zápis čísel,desítková nepoziční soustava. Aritmetické operace, komplikované počítání se zlomky. Počátky algebry.Výpočty obsahů a objemů, sklony rovin, vyměřování.
Praktické úlohy, úlohy o chlebu a pivech.

Letní semestr: Starověká Mezopotámie. Klínové písmo,písaři, školy a knihovny, hliněné tabulky. Matematické texty. Zápis čísel, šedesátková nedůsledně poziční soustava a desítková nepoziční soustava. Aritmetické operace.Počátky algebry, úlohy vedoucí na lineární, kvadratické a kubické rovnice a jejich soustavy. Pythagorova věta.Výpočty obsahů a objemů. Počátky theoretické geometrie.
Praktické úlohy, finanční aritmetika.
Matematika ve starém Egyptě a Mezopotámii
KAPACITA KURZU JE OMEZENA POČTEM 35 POSLUCHAČŮ

Výuka se bude konat jednou za čtrnáct dnů ve středu od 14:00 v budově MFF UK, POSLUCHÁRNA K6, Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín
Celoroční kurz bude zahájen 3. října 2018
KAPACITA KURZU JE OMEZENA POČTEM 35 POSLUCHAČŮ

Výuka se bude konat jednou za čtrnáct dnů ve středu od 14:00 v budově MFF UK, POSLUCHÁRNA K6, Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín
Celoroční kurz bude zahájen 3. října 2018
35
Kurz je určen uchazečům, kteří dosáhli seniorského věku, popř. osobám starším 55 let. Vyjímku tvoří osoby v plném invalidním důchodu ti se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Nejedná se o kvalifikační kurz.
Guarantor and venue
doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Department of Mathematics Education
Department of Mathematics Education
MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Dates and duration
2018/2019
winter semester, October
2
36 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 200,– Kč.
osvobozeno
Application
Ke Karlovu 3, 121 16, Praha 2
Student Affairs Department
Lucie Šimůnková
lucie.simunkova@mff.cuni.cz
951 551 259
29.06.2018
Termín pro podání přihlášky je závazný
5.2.2018-29.6.2018
Termín pro podání přihlášek je do 29. 6. 2018, po tomto datu nebudou další přihlášky přijímány !
Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osobně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 (kde je možno provést i platbu v hotovosti) a nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné a podepsané mailem na: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz
V akademickém roce 2018/2019 budou přihlášky přijímány pouze s příslušným dokladem o zaplacení a vyplněným a podepsaným formulářem "Písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky (CŽV)", který je k dispozici na studijním oddělením a nebo na webových stránkách : https://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod celoživotním vzděláváním.
Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze v případě, že veškeré požadované doklady (přihláška + doklad o zaplacení + písemný záznam a školící texty) budou řádně vyplněny a dodány současně a v termínu pro zápis.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html