Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi I (4490)
Basic information
Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi I
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství [51-500300]
celoživotní vzdělávání
trenér
učitel
full-time
Czech
Kurz bude rozdělen na tři výukové bloky – teoretickou, diagnostickou a praktickou část.
Teoretická část vysvětluje, kdy je vhodné u dětí a mládeže zařadit kompenzační cviče-ní, nejčastěji přetížené oblasti pohybového systému, cíle kompenzačního cvičení a posturální odchylky pohybového systému včetně jejich ovlivnění pomocí kompenzačního cvičení.
Diagnostická část stručně charakterizuje posturální odchylky v oblasti páteře (držení těla), dolních a horních končetin a chybné pohybové stereotypy.
Praktická část bude představovat ukázky cviků s důrazem na optimální pohybové funkce. Účastníci si vyzkouší příklady cviků prováděných v několika cvičebních polohách. Cílem semináře je naučit se zvolit vhodné kompenzační cvičení u dětí a mládeže v rámci tréninkového procesu za účelem dosažení vyšší sportovní výkonnosti.
Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi I
ano
ano
20
přihláška, přihláška

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
Guarantor and venue
PhDr. Andrea Levitová, Ph.D.
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství
Centrum CŽV a služeb
FTVS UK v Praze
Dates and duration
2017/2018
summer semester, May
1
15 (total number of hours)
15 hodin
Friday - Saturday
18.5.2018
19.5.2018
Schedule details
Fees and financing
2200 Kč / programme
2200 Kč
pátek 14,00 - 19,00 hod - teorie + diagnostika )
sobota 9,00 - 17,00 hod - praxe
osvobozeno
Application
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice
Centrum CŽV a služeb
PaedDr. Lada Novotná
lnovotna@ftvs.cuni.cz
220 17 2250
30.04.2018
přihlášení , platba
Further information
http://www.ftvs.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html