Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Všeobecný základ pro nematuranty (3891)
Basic information
Všeobecný základ pro nematuranty
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Centrum CŽV a služeb [51-902530]
licence
trenér
full-time
Czech
Školení organizované ve spolupráci se sportovními svazy.
Pro nematuranty navíc 50 hodin všeobecného základu
Kurz je součástí školení trenérů licence B
MŠMT ČR
14756/2009-30/1
Všeobecný základ pro nematuranty
ano
ano
Dle požadavků sportovních svazů, spolků
Účast na obecné části školení trenérů lic B

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Sports
Secondary vocational education with apprenticeship certificate
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
§21 odstavec e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Guarantor and venue
doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
Centrum CŽV a služeb
Centrum CŽV a služeb
UK FTVS
Dates and duration
2017/2018
summer semester, June
08.06.2018
1
50 (total number of hours)
2 víkendové konzultace
Friday - Sunday
Fees and financing
4000 Kč / programme
osvobozeno
Application
UK FTVS , José Martího 31, Praha 6
Centrum CŽV a služeb
Mgr. Jiří Ammer
PaedDr. Lada Novotná
lnovotna@ftvs.cuni.cz
220 17 2250
05.06.2018
Do programu jsou přijímání účastníci obecné části školení trenérů lic.B
Přihlášky přijímáme prostřednictvím sportovních svazů, či spolků v ČR, který musí potvrdit účast na základě dohody o spolupráci.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html