Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Škola učitelů informatiky sekce B – zaměřená na aplikace použitelné ve výuce (4453)
Basic information
Škola učitelů informatiky sekce B – zaměřená na aplikace použitelné ve výuce
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Mathematics and Physics
Network and Labs Management Center [32-SISAL]
full-time
Czech
Škola učitelů informatiky je intenzívní jedenáctidenní školení pro učitele informatiky. Cílem Školy je doplnit učitelům vysokoškolské studium informatiky a především seznámit je s novými partiemi tohoto rychle se rozvíjejícího oboru. Na rozdíl od jiných školení nevychází náplň Školy jen z toho, co by měli umět žáci, ale nabízí učitelům celkový přehled o oboru a tendencích jeho vývoje i praktické zkušenosti ze samostatné práce. Výuka probíhá formou přednášek, cvičení u počítačů a samostatné práce s pomocí lektorů.
V sekci B je oproti sekci A věnována menší časová dotace na programování a získaný čas je věnován seznámení s dalšími aplikacemi vhodnými pro zařazení výuky ICT.
Pro výuku v sekci B nepředpokládáme konkrétní znalosti, pouze pokročilou zkušenost práce na počítači. Tato sekce je přístupná i učitelům základních škol, kteří se o informatiku hlouběji zajímají (tím není řečeno, že se nemohou přihlásit do sekce A). V krajním případě je výuka v této sekci přístupná i těm, kdo informatiku zatím neučí a chtěli by z ní získat solidnější vědomosti.
MŠMT
8727/2017-2 ze dne 2.5.2017
Škola učitelů informatiky sekce B – zaměřená na aplikace použitelné ve výuce
Denně je do pravidelného rozvrhu zařazeno 8 vyučovacích hodin ve čtyřech blocích, tři dopoledne a jeden v podvečer. Po obědě a večer je program doplněn o další přednášky a jinou odbornou činnost. Celková délka odborné výuky je garantována v rozsahu nejméně 85 hodin.
Denně je do pravidelného rozvrhu zařazeno 8 vyučovacích hodin ve čtyřech blocích, tři dopoledne a jeden v podvečer. Po obědě a večer je program doplněn o další přednášky a jinou odbornou činnost. Celková délka odborné výuky je garantována v rozsahu nejméně 85 hodin.
42
bez přijímací zkoušky
Včasná úhrada poplatků

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Teacher training with subject specialisation
Bachelor
S přispěním jiného subjektu
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb.
Guarantor and venue
doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Department of Software and Computer Science Education
Department of Software and Computer Science Education
Lipnice nad Sázavou
Dates and duration
2018/2019
August
12.08.2019
Short-time
85 (total number of hours)
12.8.2019 – 23.8.2019
12.8.2019
23.8.2019
Fees and financing
7000 Kč / programme
Školné a ubytování 7 000 Kč, stravné 2 300 Kč, celkem tedy 9 300 Kč.
Upřesněno před zahájením přihlašování na stránkách http://ksvi.mff.cuni.cz/skola/
osvobozeno
Application
lipnice@ksvi.mff.cuni.cz
Department of Software and Computer Science Education
Mgr. Lenka Forstová
Mgr. Radmila Hacklová
lipnice@ksvi.mff.cuni.cz
95155 4209
01.05.2019
Přihlášky jsou možné pouze do naplnění kapacity
10.12.2018-01.05.2019
Further information
http://ksvi.mff.cuni.cz/skola
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html