Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Zajímavá matematika (3489)
Basic information
Zajímavá matematika
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Mathematics and Physics
Department of Mathematics Education [32-KDM]
combined
Czech
Obsahem kurzu jsou zajímavosti, které se váží k vybraným pojmům a oblastem školské matematiky s mírným přesahem do matematiky vyšší. U každého tématu jsou nejprve stručně připomenuty základní poznatky, následují různé historické zajímavosti, souvislosti a aplikace.
Témata: odmocniny, logaritmy, axiomatizace matematiky, číselné obory, řešitelnost rovnic vyššího stupně, planimetrie, obsahy a objemy, základy diferenciálního a integrálního počtu, řady, efektivní způsoby výpočtu π.

Zajímavá matematika
KAPACITA JE OMEZENA NA 30 POSLUCHAČŮ
Kurz bude probíhat vždy 1x týdně ve čtvrtek od 14:00 hod do 15:30 hod. v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8, učebna K 6
KAPACITA JE OMEZENA NA 30 POSLUCHAČŮ
Kurz bude probíhat vždy 1x týdně ve čtvrtek od 14:00 hod do 15:30 hod. v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8, učebna K 6
30
Kurz je určen uchazečům, kteří dosáhli seniorského věku, popř. osobám starším 55 let. Vyjímku tvoří osoby v plném invalidním důchodu ti se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Nejedná se o kvalifikační kurz.
Guarantor and venue
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
Department of Mathematics Education
Department of Mathematics Education
Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín
Dates and duration
2018/2019
winter semester, October
2
36 (total number of hours)
1x týdně vždy ve čtvrtek 14:00 - 15:30 hod
Thursday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 200,– Kč
osvobozeno
Application
Ke Karlovu 3, 121 16, Praha 2
Student Affairs Department
Lucie Šimůnková
lucie.simunkova@mff.cuni.cz
951 551 259
29.06.2018
Termín pro podání přihlášky je závazný
5.2.2018-29.6.2018
Termín pro podání přihlášek je do 29. 6. 2018, po tomto datu nebudou další přihlášky přijímány !
Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osobně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 (kde je možno provést i platbu v hotovosti) a nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné a podepsané mailem na: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz
V akademickém roce 2018/2019 budou přihlášky přijímány pouze s příslušným dokladem o zaplacení a vyplněným a podepsaným formulářem "Písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky (CŽV)", který je k dispozici na studijním oddělením a nebo na webových stránkách : https://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod celoživotním vzděláváním.
Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze v případě, že veškeré požadované doklady (přihláška + doklad o zaplacení + písemný záznam a školící texty) budou řádně vyplněny a dodány současně a v termínu pro zápis.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html