Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Aktuální témata výuky geografie (4467)
Basic information
Aktuální témata výuky geografie
storno, předčasně ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Kurz reaguje na potřebu průběžného odborného geografického vzdělávání s důrazem na porozumění aktuálním otázkám oboru. Cílem je umožnit učitelům středních i základních škol průběžné vzdělávání v geografii prostřednictvím přednášek a seminářů vedených předními odborníky na vybraná témata.

Obsah kurzu reaguje na zaměření projektů OP VVV. Z hlediska „šablony pro SŠ“ naplňuje aktivity Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ, konkrétněji Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP, Nové metody ve výuce na SŠ, zvláště pak varianty Polytechnické vzdělávání, dílčím způsobem také Projektová výuka a Čtenářská gramotnost.
MŠMT
50492/20012-201
Aktuální témata výuky geografie
Výuková akce bude pravděpodobně realizována formou celodenního osmihodinového bloku přednášek, seminářů a cvičení, a to ve třech dnech během tří měsíců. Celkem účastníci kurzu absolvují 24hodinou prezenční výuku, která proběhne v učebnách PřF UK.
Výuková akce bude pravděpodobně realizována formou celodenního osmihodinového bloku přednášek, seminářů a cvičení, a to ve třech dnech během tří měsíců. Celkem účastníci kurzu absolvují 24hodinou prezenční výuku, která proběhne v učebnách PřF UK.
Kurz je zejména určen vyučujícím zeměpisu/geografie na základních a středních školách, popř. vyučujícím průřezových témat RVP, které korespondují s obsahem zeměpisu.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Earth sciences
Master
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
§ 8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Guarantor and venue
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Geography Section
Department of Social Geography and Regional Develop.
Dates and duration
2017/2018
winter semester
16.10.2017
Short-time
24 (total number of hours)
Fees and financing
4500 Kč / programme
Application
http://www.geografienasbavi.cz/program-pro-skoly/kurzy-dvpp
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
dana.reznickova@natur.cuni.cz
221951380
16.10.2017
Further information
https://www.geografickevzdelavani.cz/kurzy-dvpp#kurz-aktualni-temata
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html