Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Škola učitelů informatiky sekce A – zaměřená na programování (4465)
Basic information
Škola učitelů informatiky sekce A – zaměřená na programování
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Mathematics and Physics
Network and Labs Management Center [32-SISAL]
full-time
Czech
Škola učitelů informatiky je intenzívní jedenáctidenní školení pro učitele informatiky. Cílem Školy je doplnit učitelům vysokoškolské studium informatiky a především seznámit je s novými partiemi tohoto rychle se rozvíjejícího oboru. Na rozdíl od jiných školení nevychází náplň Školy jen z toho, co by měli umět žáci, ale nabízí učitelům celkový přehled o oboru a tendencích jeho vývoje i praktické zkušenosti ze samostatné práce. Výuka probíhá formou přednášek, cvičení u počítačů a samostatné práce s pomocí lektorů.
Výuka v sekci A je více zaměřená na programování. Je určena těm, kteří již mají hlubší znalosti (např. účastníkům předchozích běhů naší školy). Je vhodná i pro absolventy informatiky, protože náplní přednášek jsou i nové partie, které se ještě nedávno nikde nepřednášely. Chceme tak účastníky kurzu připravit například pro vedení volitelných seminářů, o které je na středních školách stále větší zájem.
MŠMT
8727/2017-2 ze dne 2.5.2017
Škola učitelů informatiky sekce A – zaměřená na programování
Denně je do pravidelného rozvrhu zařazeno 8 vyučovacích hodin ve čtyřech blocích, tři dopoledne a jeden v podvečer. Po obědě a večer je program doplněn o další přednášky a jinou odbornou činnost. Celková délka odborné výuky je garantována v rozsahu nejméně 85 hodin.
Denně je do pravidelného rozvrhu zařazeno 8 vyučovacích hodin ve čtyřech blocích, tři dopoledne a jeden v podvečer. Po obědě a večer je program doplněn o další přednášky a jinou odbornou činnost. Celková délka odborné výuky je garantována v rozsahu nejméně 85 hodin.
42
bez přijímací zkoušky
včasná úhrada poplatků

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Teacher training with subject specialisation
Bachelor
S přispěním jiného subjektu
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb.
Guarantor and venue
doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Network and Labs Management Center
Department of Software and Computer Science Education
Lipnice nad Sázavou
Dates and duration
2018/2019
August
12.08.2019
Short-time
85 (total number of hours)
12.8.2019 – 23.8.2019
12.8.2019
23.8.2019
Fees and financing
7000 Kč / programme
Školné a ubytování 7 000 Kč, stravné 2 300 Kč, celkem 9 300 Kč
Bude upřesněno před zahájením přihlašování na stránkách http://ksvi.mff.cuni.cz/skola/
osvobozeno
Application
lipnice@ksvi.mff.cuni.cz
Mgr. Lenka Forstová
Mgr. Radmila Hacklová
lipnice@ksvi.mff.cuni.cz
95155 4209
01.05.2019
Přihlášky jsou možné pouze do naplnění kapacity
10.12.2018-1.5.2019
Further information
http://ksvi.mff.cuni.cz/skola/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html