Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Řízení o přestupcích (4450)
Basic information
Řízení o přestupcích
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Law
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM [22-J]
full-time
Czech
Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky. Kromě toho je určen též pro úředníky ve státní službě, pro advokáty i další zájemce z řad odborné veřejnosti.
Řízení o přestupcích
Organizace studia:
Kurz je jednodenní. Termín konání: 12. února 2018, 9 - 15,30 hodin
Obsahová náplň:
Přestupkové řízení a řízení o jiných správních deliktech (prameny právní úpravy, subsidiarita správního řádu a úprava ve zvláštních zákonech, základní zásady přestupkového řízení a řízení o jiných správních deliktech).
Subjekty řízení (správní orgány, jejich příslušnost, vyloučení úředních osob, okruh účastníků řízení, jejich procesní způsobilost)
Zahájení a průběh řízení (úkony před zahájením řízení, způsoby zahájení řízení, shromažďování podkladů pro rozhodnutí, důkazní řízení, ústní jednání, společné řízení, prostředky zajištění průběhu a účelu řízení)
Zvláštní druhy řízení (společné řízení, řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení, příkazní řízení, příkazní řízení na místě)
Rozhodnutí o přestupku (formy rozhodnutí, rozhodnutí o kterým se obviněný uznává vinným, rozhodnutí o zastavení řízení, rozhodnutí o schválení dohody o narovnání)
Přezkoumávání rozhodnutí (zvláštnosti odvolacího řízení, rozsah přezkumu odvolacího orgánu, připuštění tzv. novot v odvolacím řízení, způsoby rozhodnutí odvolacího orgánu, princip zákazu reformace in peius, mimořádné prostředky přezkoumávání rozhodnutí o přestupku – přezkumné řízení, obnova řízení)
Soudní přezkum rozhodnutí o přestupku (aktivní žalobní legitimace k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, způsoby rozhodnutí správního soudu, moderační oprávnění správního soudu)
Forma výuky:
Přednášky a diskuse s účastníky kurzu.
Zakončení kurzu:
Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.
Organizace studia:
Kurz je jednodenní. Termín konání: 12. února 2018, 9 - 15,30 hodin
Obsahová náplň:
Přestupkové řízení a řízení o jiných správních deliktech (prameny právní úpravy, subsidiarita správního řádu a úprava ve zvláštních zákonech, základní zásady přestupkového řízení a řízení o jiných správních deliktech).
Subjekty řízení (správní orgány, jejich příslušnost, vyloučení úředních osob, okruh účastníků řízení, jejich procesní způsobilost)
Zahájení a průběh řízení (úkony před zahájením řízení, způsoby zahájení řízení, shromažďování podkladů pro rozhodnutí, důkazní řízení, ústní jednání, společné řízení, prostředky zajištění průběhu a účelu řízení)
Zvláštní druhy řízení (společné řízení, řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení, příkazní řízení, příkazní řízení na místě)
Rozhodnutí o přestupku (formy rozhodnutí, rozhodnutí o kterým se obviněný uznává vinným, rozhodnutí o zastavení řízení, rozhodnutí o schválení dohody o narovnání)
Přezkoumávání rozhodnutí (zvláštnosti odvolacího řízení, rozsah přezkumu odvolacího orgánu, připuštění tzv. novot v odvolacím řízení, způsoby rozhodnutí odvolacího orgánu, princip zákazu reformace in peius, mimořádné prostředky přezkoumávání rozhodnutí o přestupku – přezkumné řízení, obnova řízení)
Soudní přezkum rozhodnutí o přestupku (aktivní žalobní legitimace k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, způsoby rozhodnutí správního soudu, moderační oprávnění správního soudu)
Forma výuky:
Přednášky a diskuse s účastníky kurzu.
Zakončení kurzu:
Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.
žádné

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Department of Administrative Law and Administrative Science
Department of Administrative Law and Administrative Science
Právnická fakulta UK
Dates and duration
2017/2018
summer semester, February
Short-time
8 (total number of hours)
12.2.2018
Schedule details
Fees and financing
2200 Kč / programme
osvobozeno
Application
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
12.02.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html