Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Učitelství 1.stupně ZŠ (4448)
Basic information
Učitelství 1.stupně ZŠ
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra preprimární a primární pedagogiky [41-KPPP]
combined
Czech
Absolvent programu je způsobilý kvalifikovaně vyučovat všem předmětům učebního plánu 1. stupně základní školy, Cílem studia je poskytnout profesní kvalifikaci učitelům 1. stupně základní školy prostřednictvím systematického a cíleného rozvoje profesních znalostí a kompetencí. Obsah studia vychází z profesního profilu učitele primárního vzdělávání a zaměřuje se na rozvoj odborných znalostí deklarativních, procedurálních a kontextuálních.

MŠMT
11914/2017-1
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
ano
ano
25
Požadované vstupní vzdělání:
- magisterský obor pedagogika (nikoli však andragogika, sociální pedagogika, školský management),
- magisterský obor speciální pedagogika (neučitelský)
- magisterský obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů,
- magisterský obor zaměřený na přípravu učitelů mateřské školy.
Požadovaná praxe: nejméně půl roku souvislé pedagogické praxe ve školství.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Teacher training without subject specialisation
Master
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel 1. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 7, odst. 1, písm. b), c1.) a d), nebo odst. 2, písm. b) a c)
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Bez kreditů.
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
absolvování programu není podle § 7 zákona č. 563/2004 jedinou podmínkou pro získání příslušné odborné kvalifikace učitele
§ 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Guarantor and venue
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Katedra preprimární a primární pedagogiky
Katedra preprimární a primární pedagogiky
Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
winter semester
6
490 (total number of hours)
bloková soustředění a průběžná výuka v semestrech
Fees and financing
9500 Kč / year
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol: 698018
- specifický symbol: rodné číslo

osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221 900 232
30.06.2018
Prodloužení jen při nenaplnění kapacity.
Termín výběrového řízení: červen/červenec 2018.
Kontaktní osoba na studijním oddělení PedF UK: Ivana Merellová (ivana.merellova@pedf.cuni.cz).
Kontaktní osoba na katedře primární pedagogiky PedF UK: Helena Hejlová (helena.hejlova@pedf.cuni.cz)

Further information
http://kppg.pedf.cuni.cz/studium/roziujc-kvalifikan-cv
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html