Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
PREMEDICAL COURSE (166)
Basic information
PREMEDICAL COURSE
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Third Faculty of Medicine
Dean's Office - Study Division [12-STUD]
full-time
English
Výuka biologie, fyziky, chemie, českého jazyka a lékařské terminologie
Premedical Course
ne
ne
20
x

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není
Guarantor and venue
prof. RNDr. Eva Samcová, CSc.
Dean's Office - Study Division
Dean's Office - Study Division
PREMEDICAL COURSE
Dates and duration
2017/2018
winter semester
1
40 (total number of hours)
20 hodin týdně
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
110000 Kč / programme
osvobozeno
Application
3. lékařská fakulta UK v Praze, studijní oddělení, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Dean's Office - Study Division
Bc. Miriam Křížová
miriam.krizova@lf3.cuni.cz
267102206
15.10.2017
Further information
http://www.lf3.cuni.cz/en/applicant/premedical/general-information.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html