Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Úvod do křesťanství 2 (1290)
Basic information
Úvod do křesťanství 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of systematic Theology and Philosophy [26-KST]
full-time
Czech
V širokých souvislostech seznamuje kurs posluchače se čtyřmi "oblastmi" křesťanství: s obsahy nicejsko cařihradského vyznání víry, se sedmi svátostmi, s dekalogem a modlitbou Otčenáše. Studenti tak budou seznámeni se základy křesťanské nauky, bohoslužby, etiky a spirituality.
Úvod do křesťanství 2
ne
ne
není stanoveno

Course requirements and qualification acquired
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
jiná
Guarantor and venue
Mgr. David Bouma, Th.D.
Department of systematic Theology and Philosophy
Department of systematic Theology and Philosophy
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P7
Dates and duration
2018/2019
summer semester
1
56 (total number of hours)
2 hod./týdně
Thursday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.

osvobozeno
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
12.02.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html