Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2 (1298)
Basic information
Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Institute of Christian Art History [26-UDKU]
full-time
Czech
Program poskytuje základní vědomosti z historických a uměnovědních disciplín, které jsou nezbytné k porozumění a interpretaci umění 19. a 20. století. Je uskutečňován formou přednášek a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2(KDKU036) v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění.
Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2
ne
ne
Počet účastníků je omezen.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
jiná
Guarantor and venue
PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Institute of Christian Art History
Institute of Christian Art History
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P8
Dates and duration
2018/2019
summer semester
1
56 (total number of hours)
14,35-16,15 (2 hod./týdně)
Monday
Schedule details
Fees and financing
700 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Bc. Eva Roškotová
roskotova@ktf.cuni.cz
220181383
12.02.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html