Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Pastorace zvláštních skupin (2429)
Basic information
Pastorace zvláštních skupin
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Pastoral Theology and Law Sciences [26-KPAO]
full-time
Czech
Kurs přibližuje pastorační přístup k lidem v obtížných situacích, kteří potřebují celostní péči, tedy nejen pomoc poradenskou,lékařskou nebo psychologickou, ale také péči pastorační. Jsou to např. těžce nemocní, umírající, osoby v závislostech, rozvedení a ovdovělí, pracovníci v pomáhajících profesích, charitních a sociálních zařízeních, oběti násilí a podvodů, lidé s psychickými poruchami apod. Jednotlivé skupiny osob a jejich životní situace jsou stručně charakterizovány a je hledána adekvátní pastorační odpověď na jejich situaci.
Pastorace zvláštních skupin
ano
ano
Uhrazení poplatku za účast.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
splnění všech studijních povinností (úkoly, testy, zkoušky) ve stanovených termínech
Guarantor and venue
doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
Department of Pastoral Theology and Law Sciences
Department of Pastoral Theology and Law Sciences
Katolická teologická fakulta UK v Praze, Thákurova 3, Praha 6
Dates and duration
2018/2019
winter semester
1
52 (total number of hours)
13/T
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html