Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Novozákonní epištoly 2 (1310)
Basic information
Novozákonní epištoly 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Biblical Sciences and ancient languages [26-KBV]
full-time
Czech
Program poskytuje základní vědomosti z historických a literárních disciplín, které jsou nezbytné ke správnému čtení a interpretaci biblických textů. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Novozákonní epištoly (KBIB016) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie.
Novozákonní epištoly 2
ne
ne
úhrada úplaty za účast

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
splnění všech studijních povinností (úkoly, testy, zkoušky) ve stanovených termínech
Guarantor and venue
doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Department of Biblical Sciences and ancient languages
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P2
Dates and duration
2018/2019
summer semester
1
52 (total number of hours)
13/T
Tuesday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / semestr
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, Praha 6, 160 00; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Bc. Eva Roškotová
roskotova@ktf.cuni.cz
220 181 383
12.02.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html