Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Francouzský jazyk kurz (291)
Basic information
Francouzský jazyk kurz
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra francouzského jazyka a literatury [41-KFJL]
combined
French
http://pages.pedf.cuni.cz/kfjl/czv/trilete-studium/
MŠMT
11914/2017-1
Francouzský jazyk kurz
ano
ano
10
Požadované vstupní vzdělání: Mgr. Učitelství

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Language acquisition
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
písemný test
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
Učitelství VVP pro SŠ a 2. stupeň ZŠ v aprobaci FJ.
§ 12 zákona č. 563/2004 Sb
Guarantor and venue
PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Katedra francouzského jazyka a literatury
Katedra francouzského jazyka a literatury
Dates and duration
2018/2019
winter semester, October
6
336 (total number of hours)
1x 14 dní, 7 konzultací za semestr
Monday
Fees and financing
12000 Kč / year
550 Kč
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, SO, M. D. Rettigové 4, Praha 1
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
01.09.2018
3.9.2018-28.9.2018
Francouzský jazyk a reálie-písemná
Francouzský jazyk a literatura-ústní

Kurz bude otevřen při minimálním počtu účastníků 5.
Further information
http://pages.pedf.cuni.cz/kfjl/czv/trilete-studium/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html