Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Vychovatelství (312)
Basic information
Vychovatelství
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra pedagogiky [41-KPG]
combined
Czech
Předkládaný program je realizován na základě zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, cílem programu je poskytnout zájemcům o pedagogickou práci vychovatele předepsanou pedagogickou kvalifikaci a zlepšit jejich možnosti a uplatnění v praxi.
MŠMT ČR
11914/2017-1
Vychovatelství
ano
ano
50
Požadované vstupní vzdělání: Úplné střední s maturitou
Uchazeči bez pedagogické praxe mají možnost praxi získat v průběhu studia.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Education science
SecS with leaving exam
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
Vychovatel a pedagog volného času
§ 2 a § 16 zákona č. 563/2004 Sb. ve znění novely 198/2012 Sb., § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Guarantor and venue
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Katedra pedagogiky
Katedra pedagogiky
Magdalény Rettigové 4/8, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
winter semester
2
250 (total number of hours)
bloková forma výuky - 2 týdny/semestr
Fees and financing
10000 Kč / programme
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol: 652017


osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900220
29.06.2018
Termín přijímacího řízení:
výběrové řízení bude uskutečněno v průběhu srpna 2018
Further information
www.pedf.cuni.cz/kped
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html