Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Uvedení do latinského jazyka a římských reálií (2904)
Basic information
Uvedení do latinského jazyka a římských reálií
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Hussite Theological Faculty
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin [28-04]
full-time
Czech
Náplní kurzu je výuka latinského jazyka doplněná o tematické okruhy z římských dějin.
Vyučuje se podle učebnice M. Přecechtělové Latina nejen pro teology (Praha 2009). Studenti jsou postupně seznamováni s problematikou latinské morfologie a syntaxe a metodikou překladu z latiny. V rámci procvičování probrané látky se překládají jednotlivé věty a souvětí, později, v závislosti na aktuálním množství zvládnuté mluvnice, i souvislé latinské texty rozmanité délky a druhu. Výuka jazyka tvoří cca dvě třetiny kursu. Je doplněna tematickými okruhy z římských dějin zahrnujícími původ Římanů, jejich kultury a jazyk, římské náboženství, období království, republiky a císařství, vztah římské říše a křesťanství, aspekty rozpadu impéria a přínos římské říše pro evropskou civilizaci.
Garant kurzu: Mgr. Lucie Kopecká a ThDr. Ladislava Říhová, Ph.D.
Dialog generací
Bude uveden na webových stránkách.
Bude uveden na webových stránkách.
- zapsání v programu U3V na UK HTF

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
--
Osvědčení UK - při absolvování nejméně 4 předmětů (z toho nejméně 1 kulturně-historického cyklu) z nabízených přednášek U3V
Guarantor and venue
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
Husitská teologická fakulta UK, Pacovská 350, Praha 4
Dates and duration
2017/2018
winter and summer semester, October
2
52 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / year
za kompletní program U3V
Application
UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, 140 21
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
studijni@htf.cuni.cz
222 539 203
30.06.2017
Způsob podání přihlášky: písemně s čitelným uvedením jména a doručovací adresy nebo emailem na studijni@htf.cuni.cz
Further information
http://www.htf.cuni.cz/HTF-94.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html