Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Angličtina pro Univerzitu třetího věku (2904)
Basic information
Angličtina pro Univerzitu třetího věku
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Hussite Theological Faculty
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin [28-04]
full-time
Czech
Náplní kurzu je výuka anglického jazyka doplněná o základní teologickou slovní zásobu. Vyučuje se podle učebnice New English File Pre-Intermediate, autoři Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson.
Studenti se naučí/zopakují si základy angličtiny, tj. základní slovní zásobu, skladbu anglické věty, základní časy. Výuka je rozšířena o základní teologickou terminologii a jednoduché texty dle úrovně a zájmu studentů.
Garant kurzu: Mgr. Hana Ptáčková
Dialog generací
Bude uveden na webových stránkách.
Bude uveden na webových stránkách.
- zapsání v programu U3V na UK HTF

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
--
Osvědčení UK - při absolvování nejméně 4 předmětů (z toho nejméně 1 kulturně-historického cyklu) z nabízených přednášek U3V
Guarantor and venue
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
UK HTF, Pacovská 35, Praha 4 - učebna dle rozvrhu
Dates and duration
2017/2018
winter and summer semester, October
2
52 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / year
za kompletní program U3V
Application
UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, 140 21
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
studijni@htf.cuni.cz
222 539 203
30.06.2017
Způsob podání přihlášky:
písemně s čitelným uvedením jména a doručovací adresy nebo emailem na studijni@htf.cuni.cz
Further information
http://www.htf.cuni.cz/HTF-94.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html