Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Metodické sympozium k výuce češtiny jako cizího jazyka (3809)
Basic information
Metodické sympozium k výuce češtiny jako cizího jazyka
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Institute for Language and Preparatory Studies
Metodické a odborné centrum [67-43]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
metodika
full-time
Czech
Kurz se zaměřuje a prohloubení a doplnění znalostí z oblasti metodiky a didaktiky češtiny jako cizího jazyka a také na výměnu zkušeností z různých zahraničních pracovišť. Pozornost je věnována zejména technikám výuky základních řečových dovedností, gramatiky, Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky, testování, novým technologiím ve výuce cizích jazyků, učebním materiálům (a práci s nimi) a v neposlední řadě aktuálním otázkám vývoje českého jazyka.
Metodické sympozium k výuce češtiny jako cizího jazyka v rozsahu 30 hodin vyučovacích
Týdenní kurz:
- 6 vyučovacích hodin denně
- setkání s autory učebnic
Týdenní kurz:
- 6 vyučovacích hodin denně
- setkání s autory učebnic
22
Účastník působí mimo ČR.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.
Metodické a odborné centrum
Metodické a odborné centrum
Dates and duration
2018/2019
June
Short-time
30 (total number of hours)
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
2800 Kč / programme
osvobozeno
Application
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Petra Jirásková
moc@ujop.cuni.cz
774537011
30.04.2019
Further information
http://ujop.cuni.cz/kurz/metodicke-symposium
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html