Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Výuka češtiny jako cizího jazyka přes Skype (3847)
Basic information
Výuka češtiny jako cizího jazyka přes Skype
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Institute for Language and Preparatory Studies
Centre Prague-Albertov [67-19]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
full-time
Czech
Individuální výuka češtiny jako cizího jazyka přes Skype pro cizince všech jazykových úrovní podle SERR. Upevnění nebo rozvíjení výchozí jazykové úrovně A0, A1, A2, B1, B2, C1.
Výuka přes Skype
Výuka češtiny v rozsahu požadovaném zájemci.
Výuka češtiny v rozsahu požadovaném zájemci.
Dolní věková hranice 16 let.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Guarantor and venue
Mgr. Marie Poláčková
Centre Prague-Albertov
Centre Prague-Albertov
Dates and duration
2018/2019
winter and summer semester
Short-time
1 (total number of hours)
Individuální počet hodin podle přání studenta.
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
24 EUR / hour
osvobozeno
Application
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Bc. Pavlína Vojtíšková
albertov@ujop.cuni.cz
224921015
07.09.2018
Průběžný příjem přihlášek.
Further information
http://ujop.cuni.cz/6-8-albertov-kurzy-cestiny-pro-cizince-podle-vasich-pozadavku
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html