Šestitýdenní kurz češtiny jako cizího jazyka (3841)
Basic information
Šestitýdenní kurz češtiny jako cizího jazyka
storno, předčasně ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Institute for Language and Preparatory Studies
Centre Prague-Albertov [67-19]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
full-time
Czech
Intenzivní výuka češtiny jako cizího jazyka pro cizince všech jazykových úrovní podle SERR, zaměřená na rozvíjení receptivních i produktivních řečových dovedností v krátkém časovém úseku. Upevnění nebo rozvíjení výchozí jazykové úrovně A0, A1, A2, B1, B2, C1.
Šestitýdenní kurz češtiny jako cizího jazyka v rozsahu 25 vyučovacích hodin týdně
25 hodin týdně výuky češtiny
25 hodin týdně výuky češtiny
Dolní věková hranice 16 let.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Guarantor and venue
Mgr. Marie Poláčková
Centre Prague-Albertov
Centre Prague-Albertov
Dates and duration
2018/2019
winter semester
Short-time
150 (total number of hours)
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
675 EUR / programme
osvobozeno
Application
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Věra Jičínská
studujop@ujop.cuni.cz
224990420
31.10.2018
2. cyklus
Further information
http://ujop.cuni.cz/kurz/sestitydenni-kurz